Technologie

Výzkumné laboratoře Prolitec vyvinuly unikátní proces transformace kapalin, při němž vzniká oblak suchých mikročástic, které se chovají jako plyn a rychle se rozptylují ve vzduchu. Díky své malé hmotnosti zůstává vůně rozprostřena ve vzduchu velmi dlouho a působí tak s maximální efektivitou.

Konvenční spreje vytváří relativně velké a těžké kapky, jejichž velikost se pohybuje mezi 30 a 100 mikrony v průměru. Kapky Prolitec měří konstantně méně než 1 mikron. V porovnání jsou tedy 50x menší a 125.000x lehčí a dokáží tak zůstat ve vzduchu až několik hodin, nikoli jen minut. Technologie mikrokapek zajišťuje, že koncentrace vůní je pod alergenní hranicí a vůně jsou samozřejmě ekologické.

Se systémem Prolitec již není třeba přesycovat prostor velkou koncentrací vůně a škodlivých látek. Tyto suché mikročástice nezanechávají žádné stopy či usazeniny a jsou produkovány za velmi malého tlaku bez tepla, což zajišťuje, že originální chemické složení není nijak změněno.

Systém péče o ovzduší Prolitec je řízen zabudovaným počítačem, který pracuje buďto nezávisle na interním ventilačním systému budovy (menší plochy) nebo v jeho rámci (velké plochy). Tento počítač je naprogramován při instalaci a může být v případě potřeby přeprogramován při nejbližší pravidelné údržbě. Výměna náplní se provádí jako součást měsíční údržby.

Přístroje Prolitec fungují na standardní elektrické napětí. Klient je pouze požádán, aby v případě potřeby zařídil elektrickou zásuvku na místo instalace přístroje. V rámci uvádění systému Prolitec do provozu se nejdříve určí zdroj zápachu a zjistí se tok vzduchu v místnosti. Jakmile je zdroj zápachu určen, Prolitec nabízí širokou škálu vůní, ze které si klient může vybrat svoji specifickou. Jde o patentované neutralizátory pachů a přírodní i syntetické vůně, které jsou všechny bezpečné k užití v prostorech s lidmi.