Software

MULTIMEDIA STUDIO

Je serverová aplikace, která umožňuje vytváření dynamických prezentací a jejich vysílání včetně centrální správy sítě přehrávačů a zobrazovacích zařízení.

Součástí aplikace jsou následující klíčové prvky:

  • Kampaň

Kampaň je základní stavební prvek prezentace. Je možné nastavit více kampaní a přiřazovat je jednotlivým přehrávačům, což umožňuje jednoduchou změnu přehrávače z jedné konfigurace na druhou.

  • Časová osa

Časová osa je vizuální ztvárnění sekvenčního řazení přehrávaných souborů. Sestava časových os vytváří finální vystup digitální prezentace.

  • Přehrávače

Manažer přehrávačů umožňuje vzdáleně kontrolovat všechny přehrávače. Je možné restartovat, spustit přehrávání, zastavit přehrávání, aktualizovat software, získat statistiky a další. To vše pohodlně z prostředí multimediálního studia.

  • Zóny

Zóny rozdělují obrazovku do samostatných částí (zón). Zónám je přidělen kanál, ve kterém běží samostatný obsah. Součástí softwaru je skvělý editor zón.

  • Sekvenční programování

Je jednoduchý a efektivní způsob, jak sestavit pořadí pro přehrávání všech časových os. Provádí se jednoduchým přetažením.

  • Časové programování

Umožní nastavit přehrávání časové osy v jakýkoli den a jakýkoli čas. Je možné nastavit přesný čas začátku a konce přehrávání a grafické rozhraní umožní vidět přehled všech budoucích programů a jednoduše odstraňuje konflikty.

  • Zdroje

Zahrnují libovolný multimediální obsah, který je přehráván na digitálním přehrávači. Jedná se o video, zvuk, různé komponenty a scény. Podporované jsou také sociální sítě, které pracují se sdílenými soubory.

  • Komponenty

Obsahují mnoho cenných nástrojů, které je možné využít pro obohacení prezentace. Použít lze RSS zdroje (zprávy, počasí, podcast), akciové indexy, HTML zdroj, TV Tuner a další). Komponenty je možné použít přímo v časové ose nebo v editoru scény.

  • Editor scény

Je plocha, kde je možné namíchat více komponent a zdrojů. Scéna se přiřazuje do jedné nebo více zón. Pomocí editoru scény je možné navrhnout scénu přesně podle potřeby. Editor scény má zabudované animace, efekty a kontrolu koordinátů X/Y všech komponent, které scéna obsahuje.