Redesign značky

Každá značka se dostane dříve či později do situace, kdy je třeba přistoupit k jejímu redesignu. Modní trendy a rychlost naší doby, kdy se neustále mění a vyvíjí vizuální hodnoty veřejnosti, jsou toho příkladem. K redesignu přistupují i velké globální značky zpravidla v rozmezí 7-10let, proto je třeba vytvářet značku nadčasovou. Redesignem značky se zpravidla rozumí postupné zjednodušování symbolu, změna barevnosti podle aktuálních trendů, nebo úprava písma v názvu značky.

Ke změně logotypu je vhodné přistoupit v těchto případech:

  • Při změnách vlastnických struktur společnosti (fúze, prodeje atd.)
  • Při změnách situace na trhu, změnách cílových skupin nebo změnách strategie
  • Značka přestane vyhovovat aktuálním estetickým hodnotám cílové skupiny