Corporate Design

Je jednou a zároveň nejviditelnější části souhrnu cele firemní „Corporate Identity“. Vizuální projev společnosti (Corporate Design) to jsou kompletně zpracované principy vizuální komunikace společnosti, nejčastěji formou tištěných nebo internetových manuálů. Obsahem těchto manuálů je souhrn všech vizuálních výstupů, kterými se společnost prezentuje. Základem každého Corporate Designu je logotyp nebo značka, barevnost, typografie a grafické prvky, jejich používaní dohromady vytváří originální vizuální styl.

Jednotný vizuální styl nejčastěji obsahuje:

  • Značku a logotyp
  • Barevnost
  • Typografii
  • Rozpracované merkantilní tiskoviny
  • Tištěné materiály
  • Multimediální aplikace
  • Orientační systém
  • Vozidla a reklamní předměty
  • Další speciální aplikace