Identita značky

To jak se vaše firma nebo společnost prezentuje před zákazníky, na trhu nebo v očích veřejnosti, můžeme jednotně nazvat identitou značky. Identitou se rozumí soubor všech používaných prostředků, kterými dotváříte „obraz“ o Vaší značce.

Samotným základem identity je logo, logotyp, případně symbol. Logo může byt i samotný název (vhodně typograficky zpracován) nebo naopak jen symbol, možnosti jsou neomezené, vždy by však mělo odrážet vše co se za značkou skrývá a ucelenou formou nést jasné sdělení odpovídající Vašim obchodním záměrům.

Ať už začínajícím nebo fungujícím společnostem nabízíme optimalizaci jejich dosavadního fungovaní na trhu pomocí studie, kde zhodnotíme stav, v jaké se identita značky nachází. Díky rozboru stávajícího stavu, přímé konkurence a situace na trhu, jsme schopni Vaši značku zhodnotit a navrhnout takový nástroj, pomocí kterého ji umístíme na trh tak, aby srozumitelně a jednoduše komunikovala se zákazníky a vyčnívala nad konkurenci.

K tomuto účelu používáme několik nástrojů:

  • Redesign stávajícího logotypu či značky
  • Úpravu nebo tvorbu jednotného vizuálního stylu
  • Prezentaci na webu
  • Návrhy reklamních a propagačních materiálů