Poplatky za veřejnou produkci

Zařídíme za Vás kompletní administrativu spojenou s kolektivní správou vyplývající z ustanovení § 98 odst. 6 písm. c) “autorského zákona” a to pro společnosti:

INTERGRAM

Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, která jako jediný subjekt na území České republiky vykonává pro tyto subjekty kolektivní správu.

OSA

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním. OSA je občanské sdružení vykonávající správu autorských majetkových práv a zastupuje jak domácí tak zahraniční nositele těchto práv (zejména skladatele, textaře a nakladatele)

Pro Vaše zahraniční pobočky zařídíme stejnou administrativu s obdobnými organizacemi po celém světě (např. Slovgram či SOZA na Slovensku)